Search Result for "orange_tree":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. any citrus tree bearing oranges;
[syn: orange, orange tree]


WordNet (r) 3.0 (2006):

orange tree n 1: any citrus tree bearing oranges [syn: orange, orange tree]