Search Result for "genus_macropus":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. type genus of the family Macropodidae: typical kangaroos and wallabies;
[syn: Macropus, genus Macropus]


WordNet (r) 3.0 (2006):

genus Macropus n 1: type genus of the family Macropodidae: typical kangaroos and wallabies [syn: Macropus, genus Macropus]