Search Result for "genus_grindelia":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. large genus of coarse gummy herbs of western North and Central America;
[syn: Grindelia, genus Grindelia]


WordNet (r) 3.0 (2006):

genus Grindelia n 1: large genus of coarse gummy herbs of western North and Central America [syn: Grindelia, genus Grindelia]