Search Result for "genus_cardium":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. type genus of the family Cardiidae: cockles;
[syn: Cardium, genus Cardium]


WordNet (r) 3.0 (2006):

genus Cardium n 1: type genus of the family Cardiidae: cockles [syn: Cardium, genus Cardium]