Search Result for "pycnanthemum": 
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. American mountain mint;
[syn: Pycnanthemum, genus Pycnanthemum, Koellia, genus Koellia]


WordNet (r) 3.0 (2006):

Pycnanthemum n 1: American mountain mint [syn: Pycnanthemum, genus Pycnanthemum, Koellia, genus Koellia]