Search Result for "lophius": 
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. type genus of family Lophiidae;
[syn: Lophius, genus Lophius]


WordNet (r) 3.0 (2006):

Lophius n 1: type genus of family Lophiidae [syn: Lophius, genus Lophius]