Search Result for "genus venus":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. type genus of the family Veneridae: genus of edible clams with thick oval shells;
[syn: Venus, genus Venus]


WordNet (r) 3.0 (2006):

genus Venus n 1: type genus of the family Veneridae: genus of edible clams with thick oval shells [syn: Venus, genus Venus]