Search Result for "genus varanus":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. type and sole extant genus of the Varanidae;
[syn: Varanus, genus Varanus]


WordNet (r) 3.0 (2006):

genus Varanus n 1: type and sole extant genus of the Varanidae [syn: Varanus, genus Varanus]