Search Result for "genus crocodylus":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. type genus of the Crocodylidae;
[syn: Crocodylus, genus Crocodylus, Crocodilus, genus Crocodilus]


WordNet (r) 3.0 (2006):

genus Crocodylus n 1: type genus of the Crocodylidae [syn: Crocodylus, genus Crocodylus, Crocodilus, genus Crocodilus]