Search Result for "genus burhinus":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. type genus of the Burhinidae: stone curlews;
[syn: Burhinus, genus Burhinus]


WordNet (r) 3.0 (2006):

genus Burhinus n 1: type genus of the Burhinidae: stone curlews [syn: Burhinus, genus Burhinus]