Search Result for "genus parula":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. type genus of the Parulidae: wood warblers;
[syn: Parula, genus Parula]


WordNet (r) 3.0 (2006):

genus Parula n 1: type genus of the Parulidae: wood warblers [syn: Parula, genus Parula]