Search Result for "genus cola":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. large genus of African trees bearing kola nuts;
[syn: Cola, genus Cola]


WordNet (r) 3.0 (2006):

genus Cola n 1: large genus of African trees bearing kola nuts [syn: Cola, genus Cola]