Search Result for "genus aegiceras":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. a genus of herbs of the family Verbenaceae;
[syn: Aegiceras, genus Aegiceras]


WordNet (r) 3.0 (2006):

genus Aegiceras n 1: a genus of herbs of the family Verbenaceae [syn: Aegiceras, genus Aegiceras]