Search Result for "family oniscidae":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. a family of Isopoda;
[syn: Oniscidae, family Oniscidae]


WordNet (r) 3.0 (2006):

family Oniscidae n 1: a family of Isopoda [syn: Oniscidae, family Oniscidae]