Search Result for "dasyatis": 
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. type genus of the Dasyatidae;
[syn: Dasyatis, genus Dasyatis]


WordNet (r) 3.0 (2006):

Dasyatis n 1: type genus of the Dasyatidae [syn: Dasyatis, genus Dasyatis]