Search Result for "chlamydera": 
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. a genus of Ptilonorhynchidae;
[syn: Chlamydera, genus Chlamydera]


WordNet (r) 3.0 (2006):

Chlamydera n 1: a genus of Ptilonorhynchidae [syn: Chlamydera, genus Chlamydera]