Search Result for "acnidosporidia": 
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. a subclass of Sporozoa;
[syn: Acnidosporidia, subclass Acnidosporidia]


WordNet (r) 3.0 (2006):

Acnidosporidia n 1: a subclass of Sporozoa [syn: Acnidosporidia, subclass Acnidosporidia]