Search Result for "gobi desert":
Wordnet 3.0

NOUN (1)

1. a desert in central China;
[syn: Gobi, Gobi Desert]


WordNet (r) 3.0 (2006):

Gobi Desert n 1: a desert in central China [syn: Gobi, Gobi Desert]